HỘI NGHỊ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VÀ SẢN PHẨM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Văn hóa Plus

Sáng ngày 14/4/2023, tại Hà Nội, Trung ương Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam phối hợp cùng Ban quản lý dự án “Trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu VCIC, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và sản phẩm khoa học công nghệ chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo Trung ương Hội GDCSSKCĐ Việt Nam; Lãnh đạo Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học; Đại diện các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài Hội GDCSSKCĐ Việt Nam có nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ. 

Hội nghị được tổ chức nhằm giúp các doanh nghiệp tiếp cận được với những chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với doanh nghiệp có nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng. 

Trong đó, nhiều vấn đề cụ thể được đông đảo các doanh nghiệp quan tâm như: như quy trình cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ; chương trình 1158 về phát triển thị trường KHCN quốc gia; truyền thông phát triển thị trường KHCN…

Bên cạnh đó, hội nghị cũng cung cấp thông tin về một số vấn đề pháp lý về vận hành doanh nghiệp và huy động vốn đầu tư; tiến hành giải đáp câu hỏi của các doanh nghiệp liên quan đến các nội dung về chính sách phát triển doanh nghiệp và sản phẩm khoa học công nghệ.

Trong khuôn khổ hội nghị, các doanh nghiệp được trưng bày, giới thiệu sản phẩm và công trình của đơn vị mình, đồng thời tham dự các tham luận diễn ra trong hội nghị xoay quanh các vấn đề: Chính sách của Nhà nước đối với các Doanh nghiệp hỗ trợ, Doanh nghiệp phát triển sản phẩm khoa học công nghệ; Chính sách liên quan đến hình thành và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Chính sách về hỗ trợ phát triển thị trường khoa học và công nghệ; Chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Chính sách về hỗ trợ và phát triển sản phẩm cho các doanh nghiệp.