PHÓ THỦ TƯỚNG TRẦN HỒNG HÀ THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM

Khánh Linh

Sáng nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã thăm và làm việc với Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Sáng nay tại Hà Nội, đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã thăm và làm việc với Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Kim Sơn -Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp; đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, ban Dân vận Trung ương; Ủy ban Văn hóa Giáo dục Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Tài chính; Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Về phía Hội Khuyến học Việt Nam có: Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Lê Mạnh Hùng; Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Tất Dong; các Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam: Trương Thị Hiền; Phạm Thị Hòe; Nguyễn Hồng Sơn cùng trưởng ban, phó ban chuyên môn, văn phòng của Trung ương Hội và Hội Khuyến học thành phố Hà Nội dự buổi làm việc. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Giáo sư, Tiến sĩ, NGUT. Nguyễn Thị Doan nhiệt liệt chào mừng Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và các đại biểu đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo Hội Khuyến học Việt Nam.

Giáo sư, Tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Doan cho biết hiện nay, công tác khuyến học - khuyến tài cùng với nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước thực hiện theo nhiệm vụ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 đã có nhiều thành tựu đáng tự hào. Từ đó, công tác này cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn, quyết tâm lớn hơn nhằm nối tiếp chặng đường còn lại để thực hiện tốt mục tiêu Đại hội đã đề ra.

Trong tình hình đó, Chính phủ đã quan tâm, chăm sóc đến nghiệp giáo dục, khuyến học – khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với nhiều quyết sách hiệu quả. 

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. 

Đảng, Nhà nước đã đổi mới tư duy về giáo dục khi chuyển đổi mô hình giáo dục mở, xây dựng xã hội học tập, nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nhân tài, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nhất là trong bối cảnh nước ta hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.

Báo cáo tóm tắt công tác khuyến học, khuyến tài trong thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; đồng chí Lê Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam bày tỏ cuộc làm việc sẽ tìm ra nhiều giải pháp, kiến nghị để phát triển công tác Hội trong thời gian tới, nhất là việc đẩy mạnh phát triển tổ chức Hội và Hội viên; triển khai mạnh mẽ việc xây dựng huyện, tỉnh học tập ở các địa phương hay tìm cách phát triển Qũy khuyến học theo hướng đa dạng, hiệu quả cao cho các nhóm đối tượng; kinh phí hoạt động cho các cấp Hội khuyến học.

Trong phiên trao đổi và thảo luận, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam và các đại diện của Bộ Tài Chính, Bộ Tư pháp, Ban Dân vận Trung ương và Bộ giáo dục và đào tạo đã có những trao đổi cởi mở, thẳng thắn để thúc đẩy công tác phối hợp giữa các ban ngành với Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, từ đó củng cố và phát triển và khơi dậy phong trào học tập trong nhân dân.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã bày tỏ trân trọng và gửi lời tri ân sâu sắc đến các cán bộ, hội viên khuyến học trên cả nước. Đây phần lớn là những người đã nghỉ hưu, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình nhưng vẫn giữ lửa đam mê, khát vọng cống hiến góp phần phát triển đất nước bằng tri thức.

Phó Thủ tướng Chính phủ mong muốn Hội Khuyến học Việt Nam bằng tâm huyết và tinh thần cống hiến và trí tuệ của mình tiếp tục có những đóng góp quan trong cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Trước hết, Hội Khuyến học Việt Nam cần tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh nòng cốt xây dựng xã hội học tập, phát triển các mô hình học tập: Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập trên cơ sở đó sơ kết, tổng kết và nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Thay mặt Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; GS.TS. NGUT Nguyễn Thị Doan chân thành cảm ơn sự quan tâm của Phó Thủ tướng cùng các bộ ban ngành đã tham dự buổi làm việc. Kết quả của buổi làm việc có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng hoạt động của TW Hội và các cấp Hội Khuyến học trên toàn quốc, thúc đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng xã hội học tập, công dân học tập trong thời gian tới.

Với 23 triệu cán bộ, hội viên, chiếm gần 1/4 dân số cả nước đang sinh hoạt trong khoảng 140 nghìn chi hội và 125 nghìn ban khuyến học, các cấp hội khuyến học luôn là lực lượng có vai trò nòng cốt trong cuộc vận động toàn dân tham gia mọi hình thức học tập, học tập suốt đời. Hội Khuyến học Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Đảng giao cho trong Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW trong giai đoạn 2021-2030.