Xã hội

Hà Nội phấn đấu 100% các khu công nghiệp có nhà ở xã hội

Hà Nội đặt mục tiêu phát triển nhà ở xã hội mới khoảng 2,5 triệu m2 sàn nhà, 100% các khu công nghiệp, khu chế xuất của Thành phố có nhà ở xã hội.