Đời sống

Nữ công nhân làm theo lời Bác, nghị lực vượt lên số phận

Vượt lên nghịch cảnh, nữ công nhân nhỏ bé đã được tôn vinh là điển hình Công nhân Nghệ An làm theo lời Bác năm 2024.