Đời sống

Bác sĩ 105 tuổi với bí quyết sống thọ "hiếm người làm được"

Bác sĩ 105 tuổi ở Nhật Bản với 5 bí quyết giúp tuổi thọ cao, trong đó việc đi bộ ít nhất 10.000 bước mỗi ngày dưới không gian xanh rất quan trọng.