Lễ Quốc khánh năm nay người lao động sẽ được nghỉ mấy ngày?

Văn hóa Plus

Theo thông báo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXB), cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 4 ngày Lễ Quốc khánh năm 2024 từ thứ Bảy ngày 31/8 đến hết thứ Ba ngày 3/9/2024.

Theo thông báo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH), đợt nghỉ này bao gồm 2 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh, 2 ngày nghỉ hàng tuần.

Như vậy, công chức, viên chức của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội sẽ được nghỉ tối đa là 4 ngày theo nội dung nêu trên.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2024 lưu ý thực hiện bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.

ha-lan-thi-diem-ke-hoach-581714519815-0748-1714547129.jpeg

Lễ Quốc khánh năm nay người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Người lao động không thuộc các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, đối với dịp nghỉ Lễ Quốc khánh, người sử dụng lao động chọn 1 trong 2 ngày: chủ nhật ngày 1/9 hoặc thứ ba ngày 3/9.

Người sử dụng lao động phải thông báo phương án nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2024 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Nếu ngày nghỉ hàng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết, người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 111, Luật Lao động 2019.

Bộ LĐTBXH khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ tết Âm lịch cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức.

Trả lời về đề xuất của công đoàn tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2023-2028) về bổ sung thêm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, đại diện Cục An toàn lao động cho biết: Về những ngày nghỉ lễ, tết đã được quy định trong Luật Lao động 2019. Việc tăng thêm ngày nghỉ vào dịp nghỉ lễ 2/9 cần được Quốc hội thông qua. Cục đang tổng hợp ý kiến từ dư luận, thực tế triển khai để có tham mưu vào thời điểm thích hợp.